Fatih Proje Yönetim Bilişim Sistemi Giriş

Fatih Proje Yönetim Bilgi Sistemi Giriş için Tıklayınız

Fatih Proje Yönetim Bilişim Sistemine Giriş Yapabilmek için;

1)Sisteme http://pybsv2.eba.gov.tr/Giris adresiyle;

"Kullanıcı adı" ve "Şifre" ( e-posta ile kurum e-postasına atılmıştır) ile giriş yapılmaktadır.

2)İlk giriş yapıldığında "Şifre Değiştir" ekranı belirmektedir.

Proje Hakkında

Eğitimde FATİH Projesi, eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini sağlamak ve okullarımızdaki teknolojiyi iyileştirmek amacıyla Bilişim Teknolojileri araçlarının öğrenme-öğretme sürecinde daha fazla duyu organına hitap edilecek şekilde, derslerde etkin kullanımı için; okulöncesi, ilköğretim ile ortaöğretim düzeyindeki tüm okullarımızın 570.000 dersliğine LCD Panel Etkileşimli Tahta ve internet ağ altyapısı sağlanacaktır. Aynı zamanda her öğretmenimize ve her öğrencimize tablet bilgisayar verilecektir. Dersliklere kurulan BT donanımının öğrenme-öğretme sürecinde etkin kullanımını sağlamak amacıyla öğretmenlere hizmetiçi eğitimler verilecektir. Bu süreçte öğretim programları BT destekli öğretime uyumlu hale getirilerek eğitsel e-İçerikler oluşturulacaktır. Bu kapsamda Eğitimde FATİH projesi beş ana bileşenden oluşmaktadır. Bunlar:

Donanım ve Yazılım Altyapısının Sağlanması
Eğitsel e-İçeriğin Sağlanması ve Yönetilmesi
Öğretim Programlarında Etkin BT Kullanımı
Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitimi

Bilinçli, Güvenli, Yönetilebilir ve Ölçülebilir BT Kullanımının
sağlanmasıdır. Eğitimde Fatih Projesi Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmekte olup, Ulaştırma Bakanlığı tarafından desteklenen bir projedir. 5 yılda tamamlanması planlanmıştır. birinci yıl ortaöğretim okulları, ikinci yıl ilköğretim ikinci kademe, üçüncü yıl ise ilköğretim birinci kademe ve okul öncesi kurumlarının BT donanım ve yazılım altyapısı, e-içerik ihtiyacı, öğretmen kılavuz kitaplarının güncellenmesi, öğretmenler için hizmetiçi eğitimler ve bilinçli, güvenli, yönetilebilir BT ve internet kullanımı ihtiyaçlarının tamamlanması hedeflenmektedir.

Amaç

e-Dönüşüm Türkiye kapsamında üretilen ve Ülkemizin bilgi toplumu olma sürecindeki eylemleri tanımlayan Bilgi Toplumu Stratejisi Belgesi, Kalkınma Planları, Bakanlığımız Stratejik Planı ve BT Politika Raporunda yer alan hedefler doğrultusunda 2013 yılı sonuna kadar dersliklere BT araçları sağlanarak, BT destekli öğretimin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.

Gerekçe

Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan (2006-2010) Bilgi Toplumu Stratejisi’nde Bilişim Teknolojilerinin Eğitim Sistemimizde kullanımıyla ilgili olarak “Bilgi ve iletişim teknolojileri eğitim sürecinin temel araçlarından biri olacak ve öğrencilerin, öğretmenlerin bu teknolojileri etkin kullanımı sağlanacaktır.” hedefi yer almaktadır. Bu kapsamda, Bakanlığımızdan örgün ve yaygın eğitim verilen kurumlarda bilgi ve iletişim teknolojisi altyapısını tamamlanması, öğrencilere bu mekanlarda bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma yetkinliğinin kazandı­rılması, bilgi ve iletişim teknolojileri destekli öğretim programlarının geliştirilmesi istenmektedir. Bilgi Toplumu Stratejisi’nde ayrıca Bilgi toplumuna dönüşümün sağlanması için Bakanlığımızın görev alanıyla ilgili olarak aşağıdaki hedeflerin gerçekleştirilmesi istenmektedir.

Bireylerin yaşamboyu öğrenim yaklaşımı ve e-öğrenme yoluyla kendilerini geliştirmeleri için uygun yapıların oluşumu ve e-içeriğin gelişti­rilmesi,

Ortaöğretimden mezun olan her öğrencinin temel bilgi ve iletişim teknolojileri kullanım yetkinliklerine sahip olması,

İnternetin etkin kullanımı ile her üç kişiden birisinin e-eğitim hizmetlerinden faydalanması,

Herkese bilgi ve iletişim teknolojilerini öğrenme ve kullanma fırsatının sunulması,

Her iki kişiden birinin internet kullanıcısı olması,

İnternet, toplumun tüm kesimleri için güvenilir bir ortam haline getirilmesi

Ayrıca, Bakanlığımız 2010-2014 Stratejik Planında, Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi temasında yer alan 14. Stratejik amacın birinci stratejik hedefi “Stratejik Hedef 14.1: Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarımızın bölgesel farklılıkları gidermek amacıyla 2014 yılı sonuna kadar tümünün bilişim teknolojilerinden yararlanmasını sağlamak” görevi sorumlu birim olarak Genel Müdürlüğümüze verilmiştir.

Eğitimde Fatih Projesi, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan Bilgi Toplumu Stratejisinde (2006-2010) belirtilen hedefleri karşılamak ve Bakanlığımız tarafından Genel Müdürlüğümüz sorumluluğuna verilen yukarıda belirtilen stratejik hedefi gerçekleştirmek üzere tasarlanmıştır.

“FATİH Projesi sadece bir donanım projesi değil, aynı zamanda içerik projesi”

EBA (Eğitim Bilişim Ağı) bizim FATİH Projesinin içerik sağlayıcısı. Dünyanın en büyük eğitim portalıdır, içinde 150 binin üzerinde yardımcı ders materyali vardır. Burada bütün yardımcı ders kitapları, testler, ödev örnekleri, ders sunumları video ders sunumları, yazılı ve görsel malzemeler şimdi video ders sunumları mevcut. Örneğin bir öğrenci herhangi bir derste ilgili dersi kaçırdı. EBA’ya girdiği takdirde, o konuda en az 3-4 tane başka öğretmen tarafından anlatılmış dersler var. Öğrencilerimiz bu hizmete 24 saat ücretsiz olarak ulaşabilirler. İstedikleri her yerden bağlanabilirler. EBA’nın içerisinde 21 binin üzerinde test malzemesi var. Öğretmenlerimiz bunlara sürekli olarak kendi yaptıkları sınavlardan sorular yüklüyor. Önümüzdeki 1-2 ay içerisinde bunun sayısı 60 bine çıkacak. Dolayısıyla, hiçbir öğrencimizin yardımcı ders kitabına ayrıca para vererek yardımcı ders kitabı almasına gerek yok. Öğretmenlerimiz buradan istedikleri bütün yardımcı ders materyalini sınav sorularına varıncaya kadar indirebilirler. Herhangi bir öğrenciyi burada deneme sınavına tabi tutabilirler tek tekte yapabilirler, sınıf halinde de yapabilirler. EBA, şu haliyle gittikçe genişliyor, öğretmenlerimizin katkılarıyla genişliyor.”

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar

HGS